Conform de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de voor de ANBI-status verplichte gegevens van de Stichting Arie Lemsfonds. Het fonds heeft sinds 9 oktober 2017 de ANBI status.

De naam van de instelling is "Stichting Arie Lemsfonds", opgericht 9 oktober 2017

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, RSIN 8580.12.066

Het postadres van de stichting luidt: Westerzoom 26, 1541 TW Koog aan de Zaan. Er is geen bezoekadres.

Het fonds heeft als doel het steunen van maatschappelijke initiatieven in de Zaanstreek. In het beleidsplan 2022 – 2024 is aangegeven dat het fonds eerst één of meer projecten uitkiest. Instellingen en personen in de Zaanstreek worden uitgenodigd daar voorstellen voor aan te dragen. Dat kan een project of activiteit in de Zaanstreek zijn op de terreinen wonen, werken, sociaal en duurzaamheid, in lijn met de prioriteiten van de Partij van de Arbeid. Het project moet in de geest van oud-burgemeester Arie Lems zijn: verbindend, tegenstellingen overbruggend, geen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving. Een groep van ca. tien betrokken PvdA leden fungeert als initiatiefgroep om tot een keuze te komen.

Vervolgens organiseert het fonds activiteiten die middelen opbrengen om het geselecteerde project te kunnen financieren, zoals lezingen, verkoop van kerstbroden, filmvoorstellingen, rondvaart met toelichting, sponsordiner. Door deze manier van werken heeft het fonds slechts een bescheiden vermogen, dat jaarlijks moet worden aangevuld door inkomsten uit de te organiseren activiteiten. De middelen van het fonds staan – zo lang zij niet worden uitgekeerd - op de bankrekening van het fonds.

Bestuur van de stichting

P. Oudega, voorzitter
M. Damman, vice-voorzitter
R.J.M. van der Velde, secretaris
C. Smit, penningmeester
F.W. Smout, tweede penningmeester.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Dit is statutair vastgelegd. De stichting kent geen personeel.

Hieronder vindt u de jaarverslagen vanaf 2018. Naast een kort verslag over de activiteiten en de gesteunde doelen is daarin een beknopt financieel verslag opgenomen.

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018